top of page

Psycho-educatie is een behandeling voor kinderen en jongeren die de diagnose autisme hebben gekregen. Hiermee komen zij meer te weten over zichzelf, leren zij wat de diagnose inhoudt en hoe zij hier mee om kunnen gaan. Het stimuleert het bewustwordingsproces en de zelfacceptatie.

De psycho-educatie kan uit één of meer sessies bestaan. Aan de hand van de hulpvraag, leeftijd en reflectiemogelijkheden wordt een traject samengesteld. Diverse materialen kunnen worden gebruikt als leidraad: Ik ben speciaal, Handleiding voor jezelf, Weet jij wat autisme is, Brain Blocks e.a. Deze behandeling kan ook geïntegreerd worden in het behandelplan.

Psycho-educatie is vaak een vast onderdeel in de ouderbegeleiding. Het geeft ouders vaak veel inzicht in het gedrag van hun kind.

Psycho educatie

06 81 49 90 09

info@oogopautisme.nl

OogopAutisme-logo-mainlogo-metondertitel
bottom of page