top of page

Oog op Autisme is een Jeugdpraktijk voor orthopedagogiek in Gouda

en biedt Jeugd en opvoedhulp.

Bij autisme verloopt de informatieverwerking in de hersenen anders. Informatie wordt vaak anders begrepen en het gedrag roept vragen op. In mijn werk als orthopedagoog en autismespecialist denk ik met ouders mee bij vragen over de ontwikkeling van hun kind en begeleid ik kinderen en jongeren bij hun ondersteuningsvragen.   

OogopAutisme-logo-oogalleen.png
voor
wie

Jeugdpraktijk Oog op Autisme biedt behandeling aan jeugd van 2 t/m 18 jaar en opvoedingsondersteuning aan hun ouders.

behandeling
en diagnostiek

Na een intakegesprek wordt er in overleg met ouders en soms ook met uw kind een behandelplan gemaakt. Hierin staat aan welke doelen er gewerkt gaat worden en welke middelen ingezet worden.

 psycho
 educatie

Psycho-educatie is een behandeling voor kinderen en jongeren die de diagnose autisme hebben gekregen. Hiermee komen zij meer te weten over zichzelf, leren zij wat de diagnose inhoudt en hoe zij hier mee om kunnen gaan. 

trainingen 

Oog op Autisme biedt op vraag trainingen en workshops aan voor ouders en leerkrachten.

Tijdens de bijeenkomsten worden er diverse thema’s behandeld. 

Therapy Sessions
werkwijze

Jeugdpraktijk Oog op Autisme

  • brengt samen met u de hulpvraag in kaart

  • zoekt naar een behandeling die passend is voor u en uw kind

  • doet wat nodig en praktisch is 

  • heeft korte lijnen en biedt snel hulp​

over corine

Ik ben Corine Heetebrij, orthopedagoog en autismespecialist.

In 2014 ben ik gestart met Jeugdpraktijk Oog op Autisme. Op deze manier wil ik graag mijn expertise binnen de gezinnen en scholen inzetten. 

Samen maken we het pASSend!

Ik bied behandeling aan kinderen en jongeren en ondersteun bij

 omgaan met emoties

sociale vaardigheden

oefenen

krijgen van meer zelfvertrouwen

contact maken met omgeving

versterken van executieve functies

contact

06 81 49 90 09

info@oogopautisme.nl

OogopAutisme-logo-mainlogo-metondertitel
bottom of page