top of page
Contact

U kunt Oog op Autisme bellen of mailen met uw vraag. Ik denk dan met u mee of de vraag aansluit bij mijn mogelijkheden of ik verwijs u door. Als u bent doorverwezen door uw huisarts, het Sociaal Team Jeugd, jeugdarts of collega praktijk/ psycholoog maak ik een afspraak met u. Ook particulier kunt u bij mij terecht.

Intake

Voordat ik met het behandeltraject start nodig ik u uit voor een intakegesprek. Uw hulpvraag wordt nader verkend en we bespreken wat u of uw kind nodig heeft. Bij oudere jeugd kan het goed zijn hen bij het intakegesprek te betrekken. Na het gesprek ontvangt u een verslag van het gesprek met daarin het voorstel voor de behandeling. Als iedereen aangeeft dat de voorgestelde zorg passend is en aangeeft de samenwerking aan te gaan kan er een beschikking worden afgegeven door het Sociaal Jeugd Team of aangevraagd via de verwijsbrief van de huisarts. U kan ook beslissen de zorg particulier aan te gaan. Bij een particulier traject is het intakegesprek vrijblijvend en is voor mijn rekening.

 

Behandelovereenkomst

Ik ga als orthopedagoog een professionele relatie met u en uw kind aan. Het is belangrijk om met elkaar af te spreken aan welke regels u en ik elkaar zullen houden. In dit document kunt u lezen over de AVG wet, de gegevens die verwerkt worden, beroepscode NVO, verwijzing, behandeltraject, dossiervorming en tevredenheid zorg

 

In de behandelovereenkomst staan ook de afspraken die we maken. Tevens wordt dit door de betrokkenen getekend. 

 

Behandelplan

In het behandelplan staat hoe het behandeltraject eruit gaat zien en aan welke doelen er gewerkt gaat worden. Daarnaast staan de materialen/ methodieken aangegeven. Soms is het nodig eerst meer informatie te verzamelen door b.v. observatie, vragenlijsten en gesprek. Daarna worden de bevindingen, adviezen en aanpak met u besproken en wordt het behandelplan verder ingevuld. Op afgesproken tijden wordt het plan geëvalueerd en zo nodig bijgesteld. 

 

Privacy en geheimhouding

Ik registreer voor de behandeling/begeleiding de gegevens van uw kind en het gezin. Dit zijn  persoonsgegevens (naam, adres, woonplaats, etc.) en gegevens over de behandeling. Dit is bepaald in de Wet op geneeskundige behandelingsovereenkomst WGBO.

Als uw kind verwezen is voor behandeling door de huisarts, is het gebruikelijk om de huisarts met een brief op de hoogte te brengen van de behandeling.
De gesprekken en de gespreksgegevens zijn vertrouwelijk en ik mag alleen deze informatie met anderen bespreken of delen als u daar vooraf schriftelijk toestemming voor heeft gegeven. Ik heb geheimhoudingsplicht. Maar als er bijvoorbeeld ernstig gevaar dreigt voor het kind of voor anderen dan mag ik deze plicht doorbreken.

Jeugdpraktijk Oog op Autisme heeft een privacy verklaring opgesteld waarin u kunt lezen hoe tegemoet wordt gekomen aan de verplichtingen van de AVG wet. 

 

Aanmelden

Als er ingestemd wordt met het verlenen van zorg door Jeugdpraktijk Oog op autisme komt er een officiële aanmelding en kan de zorg vergoed worden door de gemeente.

Aanmelden voor Jeugd en opvoedondersteuning kan via de huisarts door middel van een verwijsbrief. In de verwijzing wordt vermeld om welk product het gaat; Individuele Behandeling 45A69 en/ of Diagnostiek Jeugdhulp 45A06. Daarnaast wordt de praktijknaam vermeld. Jeugdpraktijk Oog op autisme vraagt dan bij de gemeente de beschikking aan en de zorg wordt door de gemeente vergoed.

U kunt ook via het Sociaal Team Jeugd zorg aanvragen. Met hen wordt gekeken welke zorg en voor hoeveel uur er nodig is. Als zij aangeven dat u zich bij Jeugdpraktijk Oog op Autisme kunt aanmelden wordt er in overleg een beschikking aangevraagd. Deze ontvang ik daarna via de gemeente die de zorg dan vergoed.

Particulier trajecten

Jeugdpraktijk Oog op Autisme biedt daarnaast particulier trajecten aan. Naar aanleiding van uw vraag maak ik een offerte. Als u daarmee akkoord gaat kan de hulp starten.

Praktische informatie

06 81 49 90 09

info@oogopautisme.nl

OogopAutisme-logo-mainlogo-metondertitel
bottom of page