top of page

Na een intakegesprek wordt er in overleg met ouders en soms ook met uw kind een behandelplan gemaakt. Hierin staat aan welke doelen er gewerkt gaat worden en welke middelen ingezet worden.

Als iedereen hiermee instemt en de beschikking wordt afgegeven kan er gestart worden.

De behandeling wordt zowel individueel gegeven worden als in combinatie met ouderbegeleiding en schoolbegeleiding. Soms wordt naar aanleiding van de hulpvraag gestart met ouderbegeleiding.

 

Bij de individuele behandelingen werk ik met spel, beweging en creativiteit. Deze werkvormen stimuleren de contactopbouw en dragen bij aan het realiseren van de gestelde doelen.

Daarnaast maak ik ook gebruik van oplossingsgerichte gespreksvoering, visualisatie (tekenen, schrijven, stappenplan) en diverse methodieken/methodes en behandelprogramma’s . Bij een aantal behandelprogramma’s werk ik met ouder en kind samen in mijn praktijkruimte of bij u thuis. Met elkaar stemmen we af welke vormen van behandeling het beste aansluiten. 

 

Ik maak gebruik van een aantal methodieken/methodes en behandelprogramma’s. Hieronder een aantal voorbeelden:

Behandeling
Geef me de vijf

Methodiek gericht op verduidelijking van de omgeving en de communicatie.

Zachtjes balen met Toontje

Ouder-kind spel gericht op mentaliseren bij kind en ouder. Samen met Toontje die dezelfde dingen meemaakt als het kind, wordt er op speelse wijze gedachten, gevoelens en gedrag verkent en benoemt. Toontje helpt ook met het omgaan met pechjes en frustratie en hier met meer zelfvertrouwen en rust op te kunnen reageren. 

 

Sherborne Bewegingspedagogiek

Een doe methode gericht op het versterken van lichaamsbewustzijn, zelfvertrouwen bij kinderen/jongeren en het versterken van een positieve interactie tussen ouders en opvoeders door middel van bewegingsspelen.

IMG_6784-Toon-alleen.jpg
Diagnostiek

Als start van het behandeltraject vinden er meestal observaties thuis en/of op school op verschillende momenten en bij verschillende activiteiten plaats. Het gedrag, het functioneren en de interactie van en met uw kind wordt in kaart gebracht.

Bij de individuele behandeling gebruik ik de eerste sessies om het contact met uw kind, de mogelijkheden en de interesses van uw kind te observeren. Dit geeft mij handvatten voor verdere behandeling.

Bij een vermoeden van autisme doe ik diagnostisch onderzoek om te kijken of een doorverwijzing naar een gz-psycholoog/orthopedagoog generalist nodig kan zijn.

Door middel van observatie, vragenlijsten en gesprek met ouders, kind en school breng ik het verloop van de ontwikkeling en het huidige gedrag in kaart. Het stellen van de diagnose kan soms in samenwerking met een collega gz- psycholoog/orthopedagoog generalist.

06 81 49 90 09

info@oogopautisme.nl

OogopAutisme-logo-mainlogo-metondertitel
bottom of page